Monthly Archive: December 2019

สมูทตี้สีเหลือง

สมูทตี้สีเหลือง (Yellow Smoothie) ประโยชน์ของสมูทตี้สีเหลืองนั้นจะช่วยล้างลำไส้และฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า