การดีท็อกซ์ ไดเอต และน้ำผักผลไม้ปั่น

ปัจจุบันการดีท็อกซ์ได้รับความสนใจมาก เพื่อสนองต่อความต้องการมีมนุษยธรรมและพึ่งพาธรรมชาติซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ น้ำผลไม้ดีท็อกซ์ก็เป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงความนิยมชั่วครู่ ความต้องการดีท็อกซ์หรือล้างพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การล้างพิษในร่างกาย ช่วยลดความเครียดในจิตใจ แม้ปัจจุบันสังคมยิ่งพัฒนาและมีวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น แต่คนที่อาศัยในสังคมก็มีโอกาสปล่อยสารพิษต่างๆ มากเช่นกัน